Subsidie aanvraag amateur kunsten toegewezen

Voor het jaar 2014 hebben we subsidie aangevraagd bij de gemeente Nijmegen. Vanuit de beleidsregels amateur kunsten wordt er subsidie beschikbaar gesteld aan onder andere amateur koren. Het subsidie bedrag bestaat uit: een bedrag van € 600 in de kosten van de dirigent; een bedrag van € 100  per (semi-)openbaar optreden tot een maximum van…