De naam N-core is afgeleid van het Franse woord ‘encore’ dat toegift betekent. ‘N’ staat voor Nijmegen waar ons koor gevestigd is en core staat voor kern die we met de groep vormen.

N-core is in juni 2012 ontstaan uit een groep vrienden uit Nijmegen en omgeving die jaren samen in een ander koor gezongen heeft. Momenteel bestaat ons koor uit 32 zingende leden en een 4-koppige band. Kwaliteit en gezelligheid staan samen op de eerste plaats voor ons. We gaan voor serieuze repetities en oefenen daarnaast ook thuis. Na afloop van de repetitie gaan er vaak nog een aantal leden wat drinken bij Piet Huisman  en is er tijd om bij te praten.

Het koor repeteert iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.45 uur  in de theaterzaal  en aula van de SSGN aan de IJsbeerstraat in Nijmegen,